Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ¡de ninguna manera!, de ninguna manera! från spanska till svenska

manera   –   sätt
la manera   –   sätt
la manera   –   sättet
maneras   –   sätt
sentaos   –   sätt er
siéntate   –   sätt dig
alguna cosa   –   något
nadie   –   ingen
no nadie   –   ingen
de nada   –   ingen orsak
no?nada   –   inte något
peculiar   –   speciellt
la forma   –   sättet
especial   –   särskild
especial   –   speciell
no nunca   –   aldrig
nunca   –   aldrig
jamás   –   aldrig
a buena hora   –   aldrig
parte   –   en del
parte   –   del
por parte de   –   när
la parte   –   delen
una vez   –   en gång
la vez   –   gång
la pandilla   –   gäng
pandilla   –   gäng
el paso   –   gång
Annonser

Översätt ¡de ninguna manera!, de ninguna manera! till andra språk

Franska

¡de ninguna manera!, de ninguna manera! på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

¡de ninguna manera!, de ninguna manera! på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

¡de ninguna manera!, de ninguna manera! på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

¡de ninguna manera!, de ninguna manera! på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.