Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ¡ya estoy mejor! från spanska till svenska

lo mejor   –   det bästa
mejor   –   bästa
mejor   –   bättre
a lo mejor   –   kanske
ella mejor   –   bäst
el mejor   –   den bäste
mejor   –   bäst
mejor   –   hellre
estoy   –   jag är
mejores   –   bästa
basta   –   det räcker
basto, basta   –   grov
mejorar   –   bli bättre
cansado   –   trött
puede que   –   kanske
quizás   –   kanske
quizá   –   kanske
contigo   –   med dig
pinta   –   måla
ella   –   hon
ya no   –   inte längre
con ella   –   för henne
con ella   –   med henne
contra   –   mot
en contra de   –   emot
ya   –   redan
ya   –   redan, nu
ya   –   nu, redan
¿ya?   –   redan?
ya   –   redan, ju
Annonser

Översätt ¡ya estoy mejor! till andra språk

Franska

¡ya estoy mejor! på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

¡ya estoy mejor! på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

¡ya estoy mejor! på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

¡ya estoy mejor! på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.