Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta No, hombre, no från svenska till spanska

mannen   –   el hombre
kompis, man   –   hombre
man   –   hombre
en man   –   un hombre
mager   –   flaco, flaca
mannen   –   el marido
smal   –   flaco, flaca
konstig   –   raro
konstig   –   raro, rara
var så god   –   venga
seså   –   venga
kom igen   –   venga
stor, gammal   –   mayor
hålla   –   poner
hallå   –   diga
hälla   –   echar
hallå   –   oiga
hålla mig   –   aguantar
hålla på   –   tirarse
hålla   –   aguantar
hälla ut   –   derramar
hålla, vara   –   durar
inte alls   –   qué va
inte alls   –   para nada
javisst, ja   –   ah, sí
javisst   –   por supuest
javisst, OK   –   bueno
ganska   –   bastante
konstig   –   extraño
Annonser

Översätt No, hombre, no till andra språk

Franska

No, hombre, no på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

No, hombre, no på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

No, hombre, no på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

No, hombre, no på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.