Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta a casa de från svenska till spanska

hemma   –   en casa
husets   –   de la casa
hemifrån   –   de casa
ute   –   fuera de casa
hem till   –   a casa de
ett hus   –   casa
hus   –   la casa
hus, hem   –   la casa
ett hus   –   una casa
hem   –   a casa
hus   –   casa
huset   –   la casa
gifter sig   –   se casa
till, för   –   para
till mig   –   para mí
till   –   para
åt, till   –   para
för, till   –   para
till idag   –   para hoy
ut   –   fuera
min, mitt   –   mi
utanför   –   fuera
utanpå   –   por fuera
utanför   –   fuera de
mitt i   –   en pleno
mitt i   –   en medio de
du äter   –   comes
man äter   –   se come
mitt emot   –   frente a
jag äter   –   ceno
de äter   –   comen
jag äter   –   como
åter   –   de vuelta
Annonser

Översätt a casa de till andra språk

Franska

a casa de på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

a casa de på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

a casa de på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

a casa de på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.