Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alltså, med andra ord från svenska till spanska

ändra   –   cambiar
de andra   –   los otros
andra   –   otros
de andra   –   los demas
andra   –   otras, otros
andra   –   otros, otras
alltså   –   entonces
sidan   –   el lado
alltså   –   así que
förändras   –   cambiar
alltså   –   luego
byta   –   cambiar
ett till   –   otro, otra
en annan   –   otro, otra
annan   –   otro, otra
en till   –   otro, otra
ändras   –   cambiar
sidan   –   página
sidan   –   la página
annan   –   otro
en till   –   otro
  –   entonces
bredvid   –   al lado de
bredvid   –   al lado
rutt, led   –   la ruta
bland   –   entre
mellan, bland   –   entre
igen   –   otra vez
Annonser

Översätt alltså, med andra ord till andra språk

Franska

alltså, med andra ord på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

alltså, med andra ord på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

alltså, med andra ord på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

alltså, med andra ord på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.