Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta därför, eftersom från svenska till spanska

därför att   –   porque
eftersom   –   porque
därför   –   por tanto
därför   –   por eso
eftersom, som   –   como
eftersom   –   como
eftersom   –   ya que
för att   –   porque
porque   –   porque
få se, väl   –   pues
ty   –   pues
då, väl   –   pues
tja   –   pues
och, så, då   –   pues
  –   pues
nåja   –   pues
nåja, då   –   pues
så som   –   tal como
vad?   –   ¿cómo?
som   –   como
hur   –   cómo
vad?, hur?   –   ¿cómo?
som jag   –   como yo
som du ser   –   como ves
hur?   –   ¿cómo?
vad   –   cómo
sådan som   –   tal como
ungefär   –   como
som, liksom   –   como
liksom   –   como
hurdant   –   cómo
såsom   –   como
förstås   –   cómo no
jag äter   –   como
som, såsom   –   como
som här   –   como aquí
Annonser

Översätt därför, eftersom till andra språk

Franska

därför, eftersom på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

därför, eftersom på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

därför, eftersom på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

därför, eftersom på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.