Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den klär dig fantastiskt från svenska till spanska

klar   –   listo, lista
klar, smart   –   listo
det är klar   –   claro
hon klär sig   –   viste
klär sig   –   se visten
smart   –   listo, lista
klok   –   listo, lista
klokare   –   más listo
klok   –   listo
modet   –   la moda
listan   –   la lista
sett   –   visto
har sett   –   he visto
klart   –   claro
så klart!   –   ¡claro!
förstås   –   claro
så klart   –   claro
självklart   –   claro
ljusblå   –   azul claro
inne   –   de moda
ha kul   –   pasarlo bien
fantastisk   –   genial
toppen   –   genial
finns kvar   –   queda
efter   –   después
efter   –   después de
efter   –   tras
säg efter   –   repite
efter att   –   tras
ge efter   –   ceder
Annonser

Översätt den klär dig fantastiskt till andra språk

Franska

den klär dig fantastiskt på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

den klär dig fantastiskt på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

den klär dig fantastiskt på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

den klär dig fantastiskt på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.