Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta deras barn från svenska till spanska

barn, söner   –   hijos
mina barn   –   mis hijos
barn   –   los hijos
pojke, barn   –   niño
barn   –   niños
för barn   –   infantil
litet barn   –   niñito
deras mål   –   su meta
deras   –   su
hennes   –   su
hans   –   su
hans fru   –   su mujer
barnet   –   el hijo
mål   –   meta
mål   –   la meta
målet   –   la meta
problem   –   problema
flickan   –   la niña
flicka   –   la niña
pojke   –   muchacho
flicka   –   niña
pojke   –   el chico
gravid   –   embarazada
en pojke   –   un chico
de   –   ellos
för dem   –   para ellos
de   –   ellos, ellas
mina   –   mis
gruva   –   la mina
gruva   –   mina
flickan   –   la mina
gruvan   –   la mina
son   –   el hijo
min son, son   –   hijo
en son   –   un hijo
son   –   hijo
sonen   –   el hijo
son, dotter   –   hijo
stanna   –   quedarse
där   –   allá
där, borta i   –   allá
där   –   allá , allí
alla   –   todos,
alla   –   todos
Annonser

Översätt deras barn till andra språk

Franska

deras barn på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

deras barn på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

deras barn på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

deras barn på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.