Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta di mejor från svenska till spanska

bästa   –   mejor
det bästa   –   lo mejor
bättre   –   mejor
hellre   –   mejor
bäst   –   ella mejor
bäst   –   mejor
kanske   –   a lo mejor
den bäste   –   el mejor
det räcker   –   basta
bästa   –   mejores
grov   –   basto, basta
bli bättre   –   mejorar
kött   –   la carne
kött   –   carne
sagt   –   dicho
kanske   –   quizá
kanske   –   quizás
kanske   –   puede que
måla   –   pinta
hon   –   ella
för henne   –   con ella
med henne   –   con ella
inte längre   –   ya no
kort sagt   –   total
köttet   –   la carne
redan   –   ya
redan?   –   ¿ya?
nu, redan   –   ya
redan, nu   –   ya
redan, ju   –   ya
jag är   –   estoy
Annonser

Översätt di mejor till andra språk

Franska

di mejor på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

di mejor på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

di mejor på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

di mejor på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.