Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dra till sig från svenska till spanska

till freds   –   a gusto
hem till   –   a casa de
till   –   hasta
till och med   –   hasta
upp till   –   hasta
till, för   –   para
åt, till   –   para
till mig   –   para mí
till   –   para
för, till   –   para
till, tills   –   hasta
upptill, till   –   hasta
till idag   –   para hoy
jag går till   –   voy a
till   –   al
till   –   de
till, på   –   a
till   –   a
till, för   –   a
till   –   a, al
en till   –   otro
dra till sig   –   atraer
slå till   –   golpear
stöta till   –   dar con
till slut   –   al fin
till fots   –   a pie
till   –   con destino a
till slut   –   por fin
ett till   –   otro, otra
leda till   –   llevar a
lägga till   –   agregar
hjälpa till   –   ayudar
gå till fots   –   andar
Annonser

Översätt dra till sig till andra språk

Franska

dra till sig på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

dra till sig på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

dra till sig på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

dra till sig på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.