Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta el camino de regreso från spanska till svenska

el camino   –   vägen
el camino   –   väg
camino   –   väg
la ola   –   vågen
la vía   –   vägen
la carretera   –   vägen
volvió   –   återvände
a casa de   –   hem till
propio   –   egen
propio, propia   –   egen
de vuelta   –   åter
en casa   –   hemma
al   –   till
a   –   till, för
a   –   till
a, al   –   till
de   –   till
voy a   –   jag går till
a   –   till, på
para   –   till
hasta   –   till och med
hasta   –   till
para mí   –   till mig
dar con   –   stöta till
para   –   för, till
golpear   –   slå till
para   –   till, för
a pie   –   till fots
atraer   –   dra till sig
hasta   –   upp till
para   –   åt, till
otro   –   en till
por fin   –   till slut
al fin   –   till slut
con destino a   –   till
otro, otra   –   ett till
Annonser

Översätt el camino de regreso till andra språk

Franska

el camino de regreso på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

el camino de regreso på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

el camino de regreso på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

el camino de regreso på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.