Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta el mejor från spanska till svenska

mejor   –   bästa
lo mejor   –   det bästa
mejor   –   bättre
mejor   –   hellre
ella mejor   –   bäst
mejor   –   bäst
a lo mejor   –   kanske
el mejor   –   den bäste
basta   –   det räcker
mejores   –   bästa
basto, basta   –   grov
mejorar   –   bli bättre
la carne   –   kött
carne   –   kött
dicho   –   sagt
quizá   –   kanske
quizás   –   kanske
puede que   –   kanske
pinta   –   måla
ella   –   hon
con ella   –   för henne
con ella   –   med henne
ya no   –   inte längre
total   –   kort sagt
la carne   –   köttet
ya   –   redan
¿ya?   –   redan?
ya   –   nu, redan
ya   –   redan, nu
ya   –   redan, ju
estoy   –   jag är
Annonser

Översätt el mejor till andra språk

Franska

el mejor på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

el mejor på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

el mejor på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

el mejor på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.