Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta esto från spanska till svenska

esto   –   detta
esto   –   det här
éste   –   detta, denna
esta, este   –   den här
este, esta   –   den här
este año   –   i år
y a éste   –   och han
este   –   öster
el este   –   öster
significa   –   betyder
eso   –   det, detta
ello   –   detta
inglés   –   engelska
cosa que   –   något som
alguna cosa   –   något
otro, otra   –   en till
otro, otra   –   ett till
como yo   –   som jag
¿cómo?   –   vad?
¿cómo?   –   vad?, hur?
¿cómo?   –   hur?
como   –   som
como ves   –   som du ser
cómo   –   hur
tal como   –   så som
cómo   –   vad
como aquí   –   som här
como   –   eftersom, som
como   –   som, liksom
como   –   som, såsom
tal como   –   sådan som
como   –   eftersom
como   –   ungefär
como   –   såsom
como   –   jag äter
cómo   –   hurdant
Annonser

Översätt esto till andra språk

Franska

esto på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

esto på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

esto på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

esto på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.