Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i hans ställe från svenska till spanska

hans fru   –   su mujer
hans   –   su
hennes   –   su
deras   –   su
deras mål   –   su meta
en plats   –   un lugar
plats   –   lugar
plats   –   el lugar
hotell   –   el hotel
hotell   –   hotel
platsen   –   el lugar
stället   –   el lugar
rör   –   toca
spelar   –   toca
han spelar   –   toca
plats   –   sitio
plats   –   el sitio
varje dag   –   cada día
varje   –   cada
varje år   –   cada año
sina   –   sus
hotellet   –   el hotel
hotellets   –   del hotel
platsen   –   el sitio
varje dag   –   al día
min fru   –   mi mujer
få plats   –   caber
var och en   –   cada uno
kvinna   –   la mujer
kvinnan   –   la mujer
hustrun   –   la mujer
en kvinna   –   una mujer
kvinna   –   mujer
Annonser

Översätt i hans ställe till andra språk

Franska

i hans ställe på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

i hans ställe på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

i hans ställe på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

i hans ställe på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.