Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta idag betalar jag från svenska till spanska

till idag   –   para hoy
för idag   –   para hoy
idag, i dag   –   hoy
betalar   –   pago
de betalar   –   pagan
idag   –   hoy
åt, till   –   para
till   –   para
till, för   –   para
för, till   –   para
till mig   –   para mí
för att, att   –   para
för, för att   –   para
för mig   –   para mí
för att   –   para
för   –   para
för dig   –   para ti
för dem   –   para ellos
för Er   –   para usted
nedåt   –   para abajo
inte alls   –   para nada
fickpeng   –   paga
redan?   –   ¿ya?
nu, redan   –   ya
redan, ju   –   ya
redan, nu   –   ya
redan   –   ya
var och en   –   cada uno
varje dag   –   cada día
varje år   –   cada año
varje   –   cada
samma sak   –   lo mismo
här   –   aquí mismo
samma   –   el mismo
just nu   –   ahora mismo
samma   –   mismo
detsamma   –   lo mismo
Annonser

Översätt idag betalar jag till andra språk

Franska

idag betalar jag på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

idag betalar jag på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

idag betalar jag på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

idag betalar jag på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.