Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag heter från svenska till spanska

Annons
Ställ i trä till surfplatta iPad
heter   –   se llama
du heter   –   te llamas
jag heter   –   me llamo
de heter   –   se llaman
låga   –   llama
eldslåga   –   llama
lamadjur   –   la llama
låga   –   la llama
lama   –   llama
hur?   –   ¿cómo?
som du ser   –   como ves
så som   –   tal como
vad   –   cómo
hur   –   cómo
som   –   como
som jag   –   como yo
vad?   –   ¿cómo?
vad?, hur?   –   ¿cómo?
ungefär   –   como
jag äter   –   como
liksom   –   como
såsom   –   como
sådan som   –   tal como
eftersom, som   –   como
som, liksom   –   como
förstås   –   cómo no
hurdant   –   cómo
som här   –   como aquí
eftersom   –   como
som, såsom   –   como
Annons

Översätt jag heter till andra språk

Franska

jag heter på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

jag heter på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

jag heter på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

jag heter på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.

Annons