Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta känna till, veta, kunna från svenska till spanska

känna till   –   conocer
till freds   –   a gusto
hem till   –   a casa de
till   –   de
till, för   –   a
till, på   –   a
till   –   al
till   –   a
till   –   a, al
jag går till   –   voy a
veta, kunna   –   saber
kunna, veta   –   saber
dra till sig   –   atraer
till   –   con destino a
för, till   –   para
slå till   –   golpear
till fots   –   a pie
till   –   para
till mig   –   para mí
åt, till   –   para
till och med   –   hasta
till slut   –   al fin
till   –   hasta
upp till   –   hasta
stöta till   –   dar con
till, för   –   para
till slut   –   por fin
en till   –   otro
ett till   –   otro, otra
gå till fots   –   andar
till slut   –   al final
en till   –   otro, otra
till fots   –   andando
känner till   –   conoce
leda till   –   llevar a
Annonser

Översätt känna till, veta, kunna till andra språk

Franska

känna till, veta, kunna på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

känna till, veta, kunna på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

känna till, veta, kunna på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

känna till, veta, kunna på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.