Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta lära känna varandra från svenska till spanska

känna till   –   conocer
känna   –   sentir
känna sig   –   sentirse
kanna   –   la jarra
lära sig   –   aprender
få veta   –   conocer
undervisa   –   enseñar
utantill   –   de memoria
jag går till   –   voy a
till, på   –   a
till   –   al
till   –   de
till   –   a, al
till   –   a
till, för   –   a
önska   –   desear
till   –   para
till fots   –   a pie
hem till   –   a casa de
slå till   –   golpear
till slut   –   al fin
till mig   –   para mí
till och med   –   hasta
till   –   hasta
en till   –   otro
för, till   –   para
till slut   –   por fin
upp till   –   hasta
dra till sig   –   atraer
till, för   –   para
stöta till   –   dar con
till   –   con destino a
åt, till   –   para
lägga till   –   agregar
till fots   –   andando
leda till   –   llevar a
Annonser

Översätt lära känna varandra till andra språk

Franska

lära känna varandra på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

lära känna varandra på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

lära känna varandra på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

lära känna varandra på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.