Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta leva ihop med från svenska till spanska

samla ihop   –   recoger
samla ihop   –   juntar
vara ihop   –   salir
bo ihop   –   convivir
röra ihop   –   revolver
bo, leva   –   habitar
leva   –   vivir
leva   –   llevar
samla   –   coleccionar
plocka   –   recoger
vara med   –   juntar con
hämta   –   recoger
återta   –   recoger
sammanleva   –   convivir
gå ut   –   salir
avgå   –   salir
avgå, gå ut   –   salir
bli bra   –   salir bien
dejta   –   salir con
ska vara   –   que sea
vara   –   ser
vara, bli   –   ser
vara med   –   participar
vara   –   estar
vara   –   durar
bli, vara   –   resultar
kan det vara   –   será
hålla, vara   –   durar
ligga, vara   –   residir
vara, räcka   –   durar
vara kvar   –   quedar
vara värd   –   servir
Annonser

Översätt leva ihop med till andra språk

Franska

leva ihop med på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

leva ihop med på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

leva ihop med på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

leva ihop med på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.