Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta litet, liten från svenska till spanska

liten grupp   –   grupito
liten   –   pequeño
liten tapa   –   tapita
litet bord   –   mesilla
litet hus   –   caseta
litet hus   –   la casita
litet barn   –   niñito
puss   –   besito, beso
problem   –   problema
puss   –   besos
en puss   –   un beso
puss   –   beso
eftersom   –   ya que
eftersom, som   –   como
eftersom   –   como
eftersom   –   porque
en stund   –   un rato
stund   –   el rato
stund   –   rato
en stund   –   el rato
grupp   –   el grupo
  –   pocos, pocas
blomma   –   flor f
åsna   –   burro
fönster   –   la ventana
blomma   –   flor
åsna   –   el burro
kropp   –   el cuerpo
kropp   –   cuerpo
figur   –   figura
blomma   –   la flor
Annonser

Översätt litet, liten till andra språk

Franska

litet, liten på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

litet, liten på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

litet, liten på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

litet, liten på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.