Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta och på andra ställen från svenska till spanska

de andra   –   los demas
ändra   –   cambiar
andra   –   otros
de andra   –   los otros
andra   –   otras, otros
andra   –   otros, otras
sidan   –   el lado
en annan   –   otro, otra
ett till   –   otro, otra
annan   –   otro, otra
en till   –   otro, otra
övriga   –   los demás
resten   –   los demás
resten   –   lo demás
förändras   –   cambiar
byta   –   cambiar
sidan   –   la página
sidan   –   página
ändras   –   cambiar
en till   –   otro
annan   –   otro
bredvid   –   al lado de
bredvid   –   al lado
rutt, led   –   la ruta
bland   –   entre
mellan, bland   –   entre
sekund   –   segundo
igen   –   otra vez
kedjan   –   la cadena
kanalen   –   el canal
hälften   –   la mitad
Annonser

Översätt och på andra ställen till andra språk

Franska

och på andra ställen på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

och på andra ställen på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

och på andra ställen på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

och på andra ställen på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.