Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta para no andar från spanska till svenska

para mí   –   till mig
para   –   till
para   –   för, till
para   –   åt, till
para   –   till, för
para hoy   –   till idag
para nada   –   inte alls
andar   –   gå till fots
andar   –   gå, vandra
andar   –   vandra
para   –   för, för att
para   –   för
para mí   –   för mig
para ti   –   för dig
para   –   för att
para   –   för att, att
para ellos   –   för dem
para hoy   –   för idag
para usted   –   för Er
para abajo   –   nedåt
andar   –  
a pie   –   till fots
andando   –   till fots
otro   –   en till
otro, otra   –   ett till
otro, otra   –   en till
a   –   till, på
a   –   till, för
a   –   till
de   –   till
voy a   –   jag går till
al   –   till
a, al   –   till
dar con   –   stöta till
golpear   –   slå till
atraer   –   dra till sig
con destino a   –   till
Annonser

Översätt para no andar till andra språk

Franska

para no andar på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

para no andar på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

para no andar på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

para no andar på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.