Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta precis där från svenska till spanska

precis   –   justo
just precis   –   justo
precis   –   exactamente
exakt   –   exactamente
samma   –   mismo, misma
samma som   –   igual que
exakt   –   en punto
gatan   –   la calle
gata   –   la calle
gata   –   calle
bana, gata   –   calle
själv   –   mismo, misma
lik   –   al igual que
likadan   –   igual
likadant   –   igual
lika   –   por igual
lika   –   igual
samma   –   el mismo
samma   –   mismo
samma sak   –   lo mismo
här   –   aquí mismo
nyligen   –   recién
nyss ha   –   acabar de
gåta   –   el acertijo
själv   –   yo misma
när   –   cuando
när han var   –   cuando
när?   –   ¿cuándo?
hit, här   –   por aquí
här   –   acá, aquí
här   –   aquí
här   –   por aquí
Annonser

Översätt precis där till andra språk

Franska

precis där på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

precis där på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

precis där på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

precis där på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.