Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta prestar atencíón från svenska till spanska

låna ut   –   prestar
ropa på   –   llamar
kalla   –   llamar
ringa   –   llamar
knacka   –   llamar
fånga   –   atrapar
fånga   –   atrapar a
fånga   –   cautivar
dra till sig   –   atraer
ull   –   la lana
låna mig   –   prestarme
väcka   –   levantar
locka   –   atraer
tilltala   –   atraer
väcka   –   despertar
lyssna!   –   oye
hör, lyssna   –   oye
lyssna   –   escucha
lyssna   –   escuchar
lyssna på   –   escuchar
höra   –   oír
timmen   –   la hora
tidpunkt   –   la hora
timme, tid   –   la hora
i timmen   –   por hora
timme   –   hora
höra   –   oigo
aldrig   –   a buena hora
hora, horan   –   la puta
till, på   –   a
till, för   –   a
till   –   al
till   –   a
jag går till   –   voy a
till   –   a, al
Annonser

Översätt prestar atencíón till andra språk

Franska

prestar atencíón på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

prestar atencíón på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

prestar atencíón på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

prestar atencíón på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.