Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sluta med dumheterna från svenska till spanska

sluta   –   terminar
sluta, stanna   –   parar
sluta   –   acabar
sluta   –   parar
sluta   –   dejar de
avsluta   –   terminar
stanna   –   parar
slutar   –   termina
avsluta   –   finalizar
kort   –   corta
späd   –   corto, corta
kort   –   corto, corta
har just   –   acabar de
nyss ha   –   acabar de
stoppa   –   parar
ta slut   –   acabar
tråkig   –   un rollo
rulle   –   el rollo
låta   –   dejar
lämna   –   dejar
låta bli   –   dejar de
upphöra   –   dejar de
överge   –   dejar
lämna, låta   –   dejar
vara   –   ser
vara, bli   –   ser
ska vara   –   que sea
bli, vara   –   resultar
kan det vara   –   será
vara   –   estar
vara med   –   participar
vara   –   durar
vara med   –   juntar con
vara, räcka   –   durar
ligga, vara   –   residir
hålla, vara   –   durar
Annonser

Översätt sluta med dumheterna till andra språk

Franska

sluta med dumheterna på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

sluta med dumheterna på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

sluta med dumheterna på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

sluta med dumheterna på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.