Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta usted va en coche, va en coche från spanska till svenska

sabe usted   –   vet Ni
auto, coche   –   bil
para usted   –   för Er
el coche   –   bilen
usted   –   Ni
el coche   –   vagnen
coche   –   bil
el coche   –   bil
cómo   –   vad
como   –   som
como yo   –   som jag
como ves   –   som du ser
cómo   –   hur
tal como   –   så som
¿cómo?   –   hur?
¿cómo?   –   vad?
¿cómo?   –   vad?, hur?
esta, este   –   den här
está   –   den ligger
este, esta   –   den här
cómo no   –   förstås
como   –   ungefär
como aquí   –   som här
como   –   såsom
como   –   som, liksom
como   –   eftersom
tal como   –   sådan som
como   –   som, såsom
como   –   liksom
cómo   –   hurdant
como   –   jag äter
como   –   eftersom, som
esta tarde   –   ikväll
esta noche   –   i kväll
Annonser

Översätt usted va en coche, va en coche till andra språk

Franska

usted va en coche, va en coche på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

usted va en coche, va en coche på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

usted va en coche, va en coche på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

usted va en coche, va en coche på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.