Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vid samma tid som vanligt från svenska till spanska

samma   –   mismo, misma
samma   –   el mismo
samma   –   mismo
samma sak   –   lo mismo
samma som   –   igual que
själv   –   mismo, misma
vanligt   –   común
detsamma   –   lo mismo
vänligt   –   amable
just nu   –   ahora mismo
här   –   aquí mismo
genast   –   ahora mismo
själv   –   yo misma
vanlig   –   común
likadan   –   igual
alltid   –   siempre
gamla   –   de siempre
vänlig   –   amable
gata   –   calle
gata   –   la calle
gatan   –   la calle
bana, gata   –   calle
klass   –   clase
åtgärd   –   la medida
åtgärd   –   medida
detsamma   –   igualmente
älskvärd   –   amable
samtidigt   –   a la vez
gåta   –   el acertijo
sak   –   la cosa
precis   –   justo
precis   –   exactamente
just precis   –   justo
Annonser

Översätt vid samma tid som vanligt till andra språk

Franska

vid samma tid som vanligt på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

vid samma tid som vanligt på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

vid samma tid som vanligt på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

vid samma tid som vanligt på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.